Máy năng lượng HIMALAYA

Máy nước nóng năng lượng mặt trời HIMALAYA chất lượng

Máy nước nóng năng lượng mặt trời HIMALAYA chất lượng Máy nước nóng năng lượng mặt trời HIMALAYA chất lượng

Nhà sản xuất Himalaya Tính năng Làm nóng nước 80-90oc từ năng lượng mặt trời Đặc điểm Thân thiện môi trường: với một hệ thống Himalaya 500 lít, lượng khí thải của CO2 tránh được hàng năm tương đương với lượng khí thải nhiên liệu của một chiếc xe đã vận hành 10,000 kmAn toàn: hoàn toàn ...