sản phẩm máy năng lượng magma

Máy nước nóng năng lượng mặt trời MAGMA chất lượng cao

Máy nước nóng năng lượng mặt trời MAGMA chất lượng cao Máy nước nóng năng lượng mặt trời MAGMA chất lượng cao

Máy nước nóng năng lượng mặt trời MAGMA bao gồm các thành phần sau : ỐNG CHÂN KHÔNG THU NHIỆT - Ống chân không thu nhiệt có đường kính 58mm, dài 1800mm, thu nhiệt từ ánh sáng mặt trời đạt hiệu suất cao. - Ống thu nhiệt có cấu trúc gồm 2 ống thủy tinh đồng tâm lồng ...