tư vấn máy nước nóng năng lượng mặt trời datkeys

Máy năng lượng DATKEYS chất lượng

Máy năng lượng DATKEYS chất lượng Máy năng lượng DATKEYS chất lượng

CẤU TẠO ỐNG HẤP THU NHIỆT CHÂN KHÔNG Cấu tạo gồm 2 ống lồng vào nhau, ở giữa là lớp chân không. Bề mặt thân ống tráng màng kim loại đặc biệt gồm 3 lớp: Lớp 1: Hấp thu nhiệt ánh sáng mặt trời, hệ số hấp thu nhiệt > 96%. Lớp 2: Lớp chống tản nhiệt có ...